23 tháng 5, 2013

thêm tấm ảnh từ Donald Jellema Collection

nguồn ảnh: Donald Jellema Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: