3 tháng 5, 2013

Tambours et clairions du 1er Tonkinois (1901-1904?)

Trống và kèn săn của Đội Thứ Nhất Đông Kinh


nguồn: [Paysages et peuples du Tonkin] : [Photographies rassemblées par le Général Mangin]--1901-1904 - tư liệu của Bibliothèque Nationale de France (Thư viện Quốc gia Pháp)

Trong cuộc gặp gỡ văn hóa Đông với Tây, người Việt tiếp xúc sớm với quân nhạc - nhạc fanfare.  Có phải để là nguyên nhân mà tân nhạc Việt có nhiều hành khúc?

Không có nhận xét nào: