25 tháng 4, 2013

Xưởng lọc nước mắm trắng của M. Đoàn-Đức-Ban tại Cát-Hải Quảng Yên


Xưởng lọc nước mắm trắng của M. Đoàn-Đức-Ban tại Cát-Hải Quảng Yên

Xưởng mười cá của M. Đoàn-Đức Ban quản trị lấy tại Cát Hải Quảng Yên

nguồn: Phong Hóa 27 (23 tháng 10 1932), 5.


Đoàn Đức Ban là bố của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn.  Nhờ công ty Vạn Vân này mà Đoàn Chuẩn thành "công tử."

Không có nhận xét nào: