Ngày 06 tháng 04 năm 2013

thêm tấm ảnh từ Rufus Phillips Collection

Tấm ảnh từ thời Ngô Đình Diệm - nguồn ảnh: Rufus Phillips Collection, Vietnam Center and Archive

Không có nhận xét nào: