11 tháng 4, 2013

thêm tấm ảnh từ Rufus Philips Collection
Hoan nghênh quân đội quốc gia Việt Nam
 
- Tư tưởng không bị kiếm chế
- Cá nhân không bị trói buộc
- HẠNH PHÚC nghĩa là:
- Ruộng đất tài-sản nhân dân không bị tập trung làm của chung ...

nguồn ảnh: Rufus Philips Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: