Ngày 14 tháng 04 năm 2013

thêm tấm ảnh từ Rufus Philips Collectionnguồn ảnh: Rufus Philips Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: