15 tháng 4, 2013

Một đời người (A Man's Life) - ?? (1932)

nguồn: Phong Hóa 16 (6 tháng 10 1932), 6

Nhỏ - Little
Nhớn lên học - Growing up, studying
Mong đi học - The desire to work
Cuộc tiêu sầu cho qua ngày đoan tháng - Drowning one's sorrows as the days turn to months
Cuộc vui ... tuổi già - Amusements ... of old age
Hết! - That's all!

Tranh chuyện này thật hay.  Nó phản ánh đời sống của thời tám mươi năm trước, nhưng cũng không xa lạ lắm so với đời này.  Bỏ cả tuổi trẻ học thi đến mức phải đeo kính.  Rồi tất nhiên các "cuộc tiêu sầu" và "cuộc vui" đổi hình thức, nhưng hai nhu cầu ấy vẫn còn.  Thay vì cô đầu thì hiện nay thì đi nhậu hay hát karaoke, thay vì thuốc phiên thì hiện nay có rượu bia ma túy.

Có lẽ cái ý chính của tranh này là làm cho các đàn ông bắt phải tự nhủ - mình có thực sự làm gì trong đời này? Chỉ có con chim hót trên mộ mình?

Không có nhận xét nào: