20 tháng 4, 2013

tấm ảnh màu từ Rufus Philips Collection 1954-6


dân Bắc di cư vào nam
 
Đại tá Edward Lansdale
 
Ngô Đình Diệm ở Bình Định
 

nguồn: Rufus Philips Collection, Vietnam Center and Archive

Không có nhận xét nào: