29 tháng 3, 2013

ảnh của Phạm Duy (1965) trong Rufus Phillips Collection


Nguyễn Cao Kỳ hát, Phạm Duy đàn tại biệt thự của Edward Lansdale, năm 1965


nguồn ảnh: Rufus Phillips Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: