Ngày 29 tháng 03 năm 2013

ảnh của Phạm Duy (1965) trong Rufus Phillips Collection


Nguyễn Cao Kỳ hát, Phạm Duy đàn tại biệt thự của Edward Lansdale, năm 1965


nguồn ảnh: Rufus Phillips Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: