Ngày 21 tháng 03 năm 2013

tấm ảnh Phú Yên và Quảng Ngãi 1962 từ Rufus Phillips Collections

nguồn: Rufus Phillips Collections, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: