Ngày 21 tháng 03 năm 2013

thêm tấm ảnh từ Michael G. Kelley Collectionnguồn ảnh: Michael G. Kelley, Vietnam Center and Archive

Không có nhận xét nào: