8 tháng 3, 2013

thêm tấm ảnh từ Rufus Phillips Collection (2)


Phong trào tranh thủCộng-hoà Việt-Nam muôn năm

Quốc trưởng muôn nămĐoàn học sinh Chu-Văn-An

Suy tôn Ngô thổng tống

Kỷ-hiệm cuộc hàng quân Giải-phóng


nguồn: Rufus Phillips Collections, Vietnam Center and Archive.  Độ năm 1954.

Không có nhận xét nào: