13 tháng 3, 2013

thêm ba tấm ảnh của Michael G. Kelley Collection

nguồn: Michael G. Kelley Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: