28 tháng 7, 2012

Tốp thập lục của Đoàn nhạc Dân tộc Trung ương


nguồn: báo Thủ đô Hà Nội 27 tháng 8 1964, tr. 3

Đoàn nghệ sĩ này toàn tóc ngắn, không đội nón.  Không như hiện nay:Ở đây các nghệ sĩ buộc tóc, để dưới cái nón dân tộc (nguồn: veengle.com).


Ở trên là các học trò học đàn tranh của Âu Cơ Center biểu diễn 11 tháng 2 2011 ở hải ngoại.  Nghệ sĩ Võ Vân Ánh (ở đằng sau) dạy và tổ chức.  Các diễn viên mặc quần áo dân tộc, nhưng để tóc dài và cũng cài hoa.

Gọi là "tốp" thì không đàng hoàng lắm - "nhóm gồm một số ít người hoặc vật hoặc vật, cùng đi hoặc cùng hoạt động với nhau" (Từ điển tiếng Việt - Nxb Đà Nẵng, 2007).

Điều quan trọng thứ nhất là một tốp (hay nhóm hay đoàn) phải toàn phụ nữ, nhất là phụ nữ trẻ và xinh.  Điều thứ hai là các đàn phải được xếp theo các hàng. Điều thứ ba là phải mặc quốc phục.  Điều thứ tư là các nữ diễn viên phải gẩy đàn phải đồng âm, các tay gẩy cửa cử chỉ giống nhau.

Nhạc dân tộc là như thế đấy.

Không có nhận xét nào: