20 tháng 7, 2012

phim khu Sài Gòn sau Tết Mậu Thần

Theo link này có phim tư liệu quay sau Tết Mậu Thần (tháng 6 1968). 

Phim ở đây

Nguồn Doris Linebarger Collection (Air America Association), Vietnam Center and Archive.

khu Đại Lộ Minh Mạng Không có nhận xét nào: