20 tháng 7, 2012

phim ở khu Nha Trang - năm 1968?

Phim của nhà mái tôn ở Nha Trang

Nguồn Doris Linebarger Collection (Air America Association), Vietnam Center and Archive.Không có nhận xét nào: