4 tháng 7, 2012

tấm ảnh từ Glenn S. Bremenkamp Collection


Rúa Hà Tiên
 
Đồn lính Cộng Hòa - tỉnh Kiên Giang
tỉnh Kiên Giang
 

bờ sông ở Cần Thơ
 
Cần Thơ
 
tiễn Đại tá Tuấn đi
 nguồn: Glenn S. Bremenkamp Collection (Forward Air Controller Association), Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: