Ngày 24 tháng 07 năm 2012

tấm ảnh Sài Gòn (1972) từ Jim B. Greene Collection


View from U.S Idaho Hotel 
cảnh nhìn từ khách sạn Idaho

Công an
 

 

 

 

 

 

 
rạp xi-nê Sài Gòn -"Tân Long Hổ phục thù" và "Phi Hổ nữ đại hiệp
 
 Tượng đài Lính Miền Nam
 

 

 

 
Nam Hải Ngân Hàng
 

 

 

 
Đám tang
 

 

 

 
 
Dàn nhạc kèn hành quân
 

Nguồn: Jim B. Greene Collection, Vietnam Center and Archive

Không có nhận xét nào: