24 tháng 7, 2012

tấm ảnh Sài Gòn (1972) từ Jim B. Greene Collection


View from U.S Idaho Hotel 
cảnh nhìn từ khách sạn Idaho

Công an
 

 

 

 

 

 

 
rạp xi-nê Sài Gòn -"Tân Long Hổ phục thù" và "Phi Hổ nữ đại hiệp
 
 Tượng đài Lính Miền Nam
 

 

 

 
Nam Hải Ngân Hàng
 

 

 

 
Đám tang
 

 

 

 
 
Dàn nhạc kèn hành quân
 

Nguồn: Jim B. Greene Collection, Vietnam Center and Archive

Không có nhận xét nào: