16 tháng 2, 2009

thêm nhạc cute

"I Believe My Heart" - Wanbi Tuấn Anh và Tóc Tiên ca:"Wanbi Tuấn Anh lại đắm đuối với Tóc Tiên" - Kênh 14 11/2/2009

Bây giờ có một nhu cầu hát và nghe người ta hát tiếng, dù có khả năng nghe hay hiểu tiếng Anh hay không.

Hai ca sĩ tên Wanbi Tuấn Anh (phải có thêm Wanbi - wanna be? - để không nhầm với ca sĩ Tuấn Anh ở hải ngoại) và Tóc Tiên hát một bài hát với chủ đề "I believe my heart" (Anh/em tin ở trái tim anh/em).

Whenever I see your face, the world disappears
Lúc nào nhắm mặt em, trần gian biến mất đi
All in a single glance of, revealing
Tất cả khi thoáng nhìn, biểu lộ
You smile and I feel as though I've known you for years,
Em cười và anh cảm thấy như đã quen biết em lâu năm
How do I know to trust what I'm feeling
Sao mà biết tin tưởng ở cảm giác của anh?

I believe my heart, what else can I do
Anh tin ở trái tim anh, làm sao anh làm được khác nào được?
When every part of every thought leads me straight to you
Khi mọi phần của mọi suy nghĩ đưa anh tận nơi em
I believe my heart, theres no other choice
Anh tin ở trái tim anh, không có chọn lựa khác nào
For now whenever my heart speaks, I can only hear your voice.
Vì nay lúc nào trái tim anh nói, anh chỉ nghe được giọng nói em

A lifetime before we met, has faded away
Một kiếp trước anh em gặp nhau giờ đã tàn phai
How did I live a moment without you
Sao mà em đã sống được một lát không anh
You don't have to speak at all, I know what you'd say
Anh không cần nói gì đâu, em biết những lời anh sẽ nói
And I know every secret about you.
Còn em biết từng điều bí mật của anh.

I believe my heart, it believes in you
Em tin ở trái tim em, nó tin ở anh
It's telling me that what I see is completely true
Nó kể cho em rằng mọi thứ em thấy hoàn toàn thật
I believe my heart, how can it be wrong
Em tin ở trái tim em, sao mà nói bị nhầm
It says that what I feel for you I will feel my whole life long.
Nói kể rằng những tình thương của em cho anh em sẽ cảm thấy suốt cả đời em

I believe my heart, it believes in you
Em/anh tin ở trái tim em/anh, nói tin ở anh/em
It's telling me that what I see is completely true
Nó kể cho em/anh rằng mọi thứ em/anh thấy hoàn toàn thật
And with all my soul I believe my heart
Còn với toàn hồn em/anh em/anh tin ở trái tim em/anh
The portrait that it paints of you, is a perfect work of art.
Bức tranh nó vẽ của anh/em là một tác phẩm hoàn thiện

Bài ca này là do Andrew Lloyd Webber soạn cho một ca kịch với chủ đề Woman In White (người đàn bà mặc đồ trắng). Một cặp ca sĩ người Anh tên là Duncan James và Keedie có phổ biến bài ca này từ năm 2004. Khi đặt lời cho giai điệu thì có vài chỗ nghe không chuẩn. Hay đoàn "a moment without you" và "every secret without you" nghe như những ý đến sau (afterthoughts). Có lẽ sáng tác như thế là một kiểu hook [nét nhạc gây ấn tượng]. (Tôi không phải là người mến mộ nhạc của Andrew Lloyd Webber)

Sao ca tiếng Anh để thế cho tiếng Việt? Với tiếng Việt cái vấn đề nặng nhất là hai chữ "I" và "you" - có phải là hai chữ ấy "phản quốc" hay ít nhất "phản tình cảm." Trong ngôn ngữ Việt thì phải có những đại từ phản chiếu, phải anh-em, em-anh chứ. Không anh-em, em-anh thì đã ra khỏi vũ trụ Việt rồi, phải không. Nhưng hát kiểu ấy làm sao mà song ca được?

Một điều đáng tiếc là cách phát âm tiếng Anh của làng ca nhạc Việt Nam vẫn còn dở.

The world disappears... = De whir disappears...
Every part of every thought... = Every part of every taught...
There's no other choice... = Dares no other choice...
For now whenever my heart speaks... = For now and ever my heart's beats...
You don't have to... = Jew don't have to...

Giống như những bài cute khác, bài hát này cũng có những nét nửa cổ điện--khi phối khí thì luôn phải có một "bộ" đàn dây điện tử.

Duncan James và Keedie ca:

Không có nhận xét nào: