5 tháng 2, 2009

Rock Việt 1973

Thỉnh thoảng tôi tìm ra những cái trong mạng mà tôi chưa từng coi. Tối hôm nay tôi mới được xem ban nhạc CBC của Sài Gòn hồi xưa. Trời ơi họ thật sự là dân biết rock. Chơi nhạc kiểu này thì phải gọi là cover band, nhưng họ lại làm trăm phần trăm đúng phong cách, thái độ và thẩm mỹ của rock (theo ý của tôi).

CBC biểu diễn tại một hộp đêm tên là Sherwood Forest ở Sài Gòn mồng 9 tháng 5 1973 (cách đây 35 năm!). Phải đợi gần một phút để nghe họ biểu diễn. Bài hát này là "People, Let's Stop the War" của Grand Funk Railroad, một ban nhạc rock rất được hoan nghênh đầu thập niên 1970.




People let's stop the war - Đồng bao ơi hãy làm cho chiến tranh xong thôi

Ooo, ooo, ooo, ooo-ooo, ooo, ooo, ooo

Hey all you people, for goodness sake, - Hỡi đồng bao, trời ơi
Lets get together, what does it take, - Hãy xum họp lại, phải làm thế nào
To make you understand the value of a man? - Để làm cho các bạn hiểu về giá trị của từng con người?
I'm talkin about your son and neighbor, yes I am, oh - Tôi đang nói về con hay hàng xóm của bạn, vâng tôi nói thế đấy,

Chorus
People let's stop the war. - Đồng bao ơi hãy làm cho chiến tranh xong thôi

If we had a president, that did just what he said, - Nếu chúng ta được một ông tổng thống làm theo lời hứa của chính ông
The country would be just alright, and no one would be dead, - Đất nước ta sẽ vừa như ý, và sẽ không có ai bị chết
From fighting in a war, that causes big men to get rich. - Vì làm chiến tranh mà gây cho các ông to càng giàu
Theres money in them war machines, now aint this a bitch? oh - Có rất nhiều tiền trong máy móc chiến tranh, nào đây là như chó cái?

Chorus

I been excited, ain't nobody ready. - Tôi đã được phấn khởi, chưa ai chuẩn bị
They don't know what to get ready for. - Họ không biết làm chuẩn bị vì lẽ nào
Let's get ready and stop the war. - Hãy chuẩn bị mà làm cho chiến xong thôi

Rồi CBC thành một ban nhạc chạy trốn. Các nam thành viên phải trốn đi lính rồi các lính cụ Hồ được phép ưa người hippy và nhạc rốc. Họ đi từ Indonesia, Malaysia đến Ấn độ rồi được nước Mỹ nhận như người tị nạn.



Phim tài liệu này quay 15 tháng 7 1975.

We're the refugees from south land
Just trying to make a stand
Please listen to our plea
We just want to see our people free

We love the South and we love the North
A Lord please give a course
We love our music and for this we ran
Our land was Vietnam

Không có nhận xét nào: