26 tháng 2, 2009

Có lúc - Văn Cao

There Are Times - by Văn Cao (January 1963) - Jason Gibbs dịch

There are times
I'm alone with a knife in night's jungle unafraid of tigers

there are times
during daylight hearing a leaf fall, why do feel so panic-stricken

there are times
when tears cannot come out

Có lúc - Văn Cao 1.1963

Có lúc
một mình một dao giữa rừng đêm không sợ hổ

có lúc
ban ngày nghe lá rụng sao hoảng hốt

có lúc
nước mắt không thể chảy ra ngoài được

Không có nhận xét nào: