9 tháng 3, 2014

thêm tấm ảnh của Richard H McKinnon Collection


nguồn ảnh: Richard H. McKinnon Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: