21 tháng 3, 2014

thêm tấm ảnh từ Hugh Manes CollectionBắt giặc Mỹ phải đền tộiNam Ngạn Hàm Rồng chiến thắng giặc Mỹ xâm lượcnguồn: Hugh Manes Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: