31 tháng 10, 2013

Hà Nội tưng bừng trong ngày hội chiến thắng (1975)Khối văn hóa--nghệ thuật

Cuộc diễu hàng với dàn accordion

nguồn: "Hà Nội tưng bừng trong ngày hội chiến thắng," Hà Nội mới 16 tháng 5 1975, tr. 4

Không có nhận xét nào: