14 tháng 10, 2013

Tớ hỏi cậu sao đi tàu chật lại thích hơn (I've Got To Ask Why You Like Crowded Trains Better) - ?? (1958)


nguồn: Thời mới 11 tháng 11 1958, tr. 4.

--Tớ hỏi cậu sao đi tàu chật lại thích hơn đi... tàu rộng
--Ai còn lạ... không phải mua vé chứ gì!

--I've got to ask why you like crowded trains better... than empty ones?
--That's not odd to anyone... 'cause you don't have buy a ticket!


Tàu điện chật ních, lách cách, leng keng là biểu hiện của Hà Nội.  Thực ra người Pháp xây dựng đường sắt và phát triển tàu điện này.  Nhưng nó thành phương tiện bình dân của người thủ đô. Trong tranh ở trên có vẽ như thanh niên Hà Nội còn vướng mắc lòng ích kỷ cá nhân chủ nghĩa, chưa chịu học theo đạo đức xã hội chủ nghĩa.

Không có nhận xét nào: