24 tháng 10, 2013

nhạc trong Quốc Hội kháng chiến

9 giờ -- Hồ chủ tịch bước lên diễn đàn cùng với Chính phủ liên hiệp lâm thời.
Âm nhạc cử bài Tiến quân ca và Hồn tử sĩ.
...
12 giờ 47 -- Đại biểu Quốc dân đảng yêu cầu ban đó [tức là Ban dự thảo hiến pháp] sẽ bàn cả về vấn đề quốc kỳ, quốc ca và nói thêm rằng trong khi chờ đợi, lá cờ đỏ sao vàng vẫn là quốc kỳ và "Tiến quân ca" vẫn là quốc ca.

nguồn: Sự Thật 3 tháng 3 1946, tr. 1; 4.

Không có nhận xét nào: