Ngày 05 tháng 02 năm 2013

tấm ảnh vỉa hè Sài Gòn từ Donald Jellema Collectionnguồn ảnh: Donald Jellema Collection, Vietnam Center and Archive

Không có nhận xét nào: