4 tháng 2, 2013

tấm ảnh Sài Gòn từ Donald Jellema Collection


Welcome To Sunny Saigon


Leyna Kem trắng Chí Hồng


nguồn ảnh: Donald Jellema Collection, Vietnam Center and Archive

Không có nhận xét nào: