24 tháng 2, 2013

Ông muốn xem nữa không? - Nal (1932)


Cô hàng: Ông muốn xem nữa không?
Ông khách: Thôi... xem thế đủ lắm rồi!

Salesgirl: Do you want to view something else?
Customer: Not at all... this view is plenty good!

nguồn: Phong Hóa 27 (23 tháng 12 1932), 5


Tính "dê" thời tiền chiến.  Tất nhiên việc bán hàng và tình dục luôn luôn đi song với nhau - hiên nay và ngày xưa nữa.

Ông dê cụ này thích nhìn hàng.  Cô bán hàng cũng thích "bày" hàng.  Không có nạn nhân nào, phải không?  Nhưng cô bán hàng bày hàng để làm gì?  Có mục đích nào?  Chắc để mình được lợi ích theo một cách nào đó. 

Tôi rất thích phong cách của các tranh vừa linh hoạt vừa nghịch ngợm của tạp chí Phong Hóa.  Hà Nội đã thiếu phong cách ấy rất nhiều năm. Mới đây có những họa sĩ như Nguyễn Thanh Phong cũng rất vẽ và viết rất hay và sáng tạo.  Nhưng cách đùa thời "tiền chiến" rất nhẹ nhàng - có lẽ không còn hợp với người của thời đại này.

Không có nhận xét nào: