Ngày 18 tháng 01 năm 2013

tấm ảnh từ Douglas Pike Collection năm 1969-1970 

 

 

 


Ấp xây dựng phong thái phong lánh

nguồn: Douglas Pike Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: