6 tháng 1, 2013

Những trò chơi của thiếu-nhi (Childrens' Games) Vô danh (1955)

nguồn: Thời mới 5 tháng 6 1955, 1

Những trò chơi của thiếu-nhi (Việt Nam vào năm 1953 và năm 1955)
Children's games (Vietnam in 1953 and 1955)

Đọc sách Văn hóa... gỡ gồm những bài báo phóng sư của Vũ Bằng viết những năm 1952-1954 tôi được biết rằng Hà Nội cũng lộn xộn trong thời gian ấy.  Là thời chiến tranh thì kinh tế các thành phố đã được và bị ảnh hưởng của sự có mặt của cơ chế quân lực Pháp.

Năm 1954 hòa bình đến.  Nhìn tranh tuyên truyền này thì có vẽ như cách mạng và xã hội chủ nghĩa làm gậy phép quét sạch các thói xấu của thời gian thực dân Pháp đô hộ.  Trẻ em chỉ biết cười, ăn mặc lẽ phép, đứng đọc bích báo.

Trong tranh năm 1953 thiếu nhi được minh họa rất đơn sơ.  Các đầu là hình tròn, các mồm là đường kẻ ngắn như con nít vẽ.  Ngôi trường của thiếu nhi năm 1953 là các rạp xi-nê, nơi mà tha hồ xem các phim cao bồi của đế quốc Mỹ gửi sang.

Năm 1955 thì các em đang đứng ở đằng trước giơ tay lên như nói khẩu hiệu gì đó.  Không hiểu tại sao có người y tá ở đằng sau với chữ thập đỏ.  Có lẽ ông ấy vừa điều trị con nít trong tranh 1953 bên trai bị súng cao su bắn?  Các thiếu nhi năm 1955 ngoan quá vậy không đứa nào bị thương bao giờ.

Có xã hội nào mà các trai trẻ không chơi dữ với nhau?  Hình như từ 1954 đến 1986 Hà Nội nước Việt Nam không có vấn đề đó.  Nhưng trẻ con trong tranh 1953 trông tự nhiên hơn tranh năm 1955.

Không có nhận xét nào: