9 tháng 1, 2013

Bố ơi! Con cứ ghi ở lý lịch là bố bán lơ hồng nhé! (Hey dad! I'll write on my personal history that you sell bleach, OK!) - Đặng Nhân (1964)

-- Bố ơi! Con cứ ghi ở lý lịch là bố bán lơ hồng nhé! 
Hey dad! I'm writing on my personal history that you sell bleach, OK!
-- Đồ ngu! Phải ghi là "nhân viên mậu dịch lưu động" nghe chưa!
Stupid! You've got to write "mobile commerce employee" - did you get that!

nguồn: Thời mới 26 tháng 1 1964


Trẻ con thật thả quá - nhưng chưa thực tế.  Ông bố này - dù sống vô tích sừ - cũng biết điều.  Ông phải nắm được từ vựng của xã hội mới của con người mới.  Có lẽ ông này muốn được sĩ diện chút ít, nhưng chắc chăn nói cái sự thật như đứa con trai này sẽ gây hại cho mình.  Những người buôn bán vỉa hè như ông chưa thực sự cải tạo tư tưởng của mình.  Nếu cứ khai như thế thì cũng có thể gây hại cho con mình.

Cái điều khó hiểu nhất là tại sao một xã hội bắt trẻ con phải soạn một đơn lý lịch?  Một điều lạ nữa là tại sao thay thế "bán hàng rong" với 人员贸易流动?

Không có nhận xét nào: