5 tháng 4, 2012

tấm ảnh từ Anne Scahill Collectionở Bảo Lộc
Một thời gian đầu những năm 1970 Anne Scahill sống ở Di Linh, tỉnh Lâm Đồng với những người Koho tức K'ho. Nguồn: Anne Scahill Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: