22 tháng 4, 2012

tấm ảnh từ Anne Scahill Collection 1971 - pt. 3

Một chuyến đi Ban Mê Thuột
 
Lễ khánh thành Trường Cộng Tác Xã Hội, 1971
Nguồn: Anne Scahill Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: