10 tháng 4, 2012

hát bội ở Sài Gòn (1970-3?) - tấm ảnh từ Anne Scahill CollectionNguồn: Anne Scahill Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: