29 tháng 9, 2011

thêm tấm ảnh của Steve Sherman CollectionNguồn: Vietnam Center and Archive. Xem như trong giấc mơ.

Không có nhận xét nào: