2 tháng 9, 2011

tấm ảnh từ John P. Fanning CollectionCác ảnh chụp ở Huế, miền Trung, Tây Nguyên. Nguồn các ảnh là Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: