11 tháng 9, 2011

Một hình ảnh từ Darryl Hanley CollectionKhông biết một nhà nhiệp ảnh Việt sẽ bao giờ một tấm ảnh kiểu này. Dù ảnh này không được trang nhã nó cũng phản ánh đời sống hằng ngày của một thời và một chỗ nhất định nào đó.

Dù có thanh niên bịt mũi như thấy khó chịu có những người bán hàng, mua hàng như không có gì lạ. Darryl Hanley chụp tấm ảnh này năm 1967 với chủ đề "public toilet" - cầu tiểu. Nguồn: Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: