Ngày 24 tháng 09 năm 2011

ảnh Sài Gòn tháng 4 1967 của Darryl Hanley CollectionNguồn ảnh: Vietnam Center and Archive

Không có nhận xét nào: