4 tháng 9, 2011

thêm tấm ảnh của John P. Fanning CollectionNguồn các ảnh là Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: