25 tháng 8, 2011

tấm ảnh từ Charles McGinnis Collection


rạch Bến Nghé


Vũng Tầu


miền Trung


gần Đà Lạt
Chùa Xá Lợi

Các tấm ảnh của Charles McGinnis Collection gốc từ Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: