14 tháng 8, 2011

Quartier de la Concession


Quartier de la concession, la rue Paul Bert depuis le Théâtre, Hanoï, 1914-1915, Autochrome de Léon Busy (inv. A 5 522) [Khu nhượng địa, phố Tràng Tiền trước Nhà hát lớn, Hà Nội]

Angle de la rue Paul Bert et du Boulevard Bobillot (góc phố Tràng Tiền và Lê Thánh Tông, phía trước Nhà Hát Lớn)

nguồn: Flicker của manhhai, bản quyền của Musée Albert Kahn

Quartier de la Concession, le Théâtre, Hanoï, 1914-1915 Autochrome de Léon Busy (inv.A 5 524)

Résidence du gouverneur général de l'Indochine, Hanoï, 1914-1921 [Nhà của viên toàn quyền Đông Dương, Hà Nội]
Autochrome de Léon Busy (inv.A 36 035).

Muốn nói thế nào về thực dân Pháp thì phải công nhận rằng họ sắp đặt và xây dựng một tiểu thành phố Pháp xinh xinh.

Không có nhận xét nào: