5 tháng 8, 2011

1945-1998 by Isao HashimotoNgày mai (thứ bảy) là kỷ niệm 66 năm sau khi nước Mỹ thả xuống bom nguyên tử ở Hiroshima. Một họa sĩ Nhật Bản tên là Isao Hashimoto đã làm một công trình minh họa lúc và nơi các bom nguyên tử nổ từ 1945 đến 1998. Đây thật sự là lịch sử của chiến tranh lạnh và thời hậu chiến tranh lạnh.

Sự chế tạo và áp dụng của vũ khí nguyên tử chứng minh rằng nhân loại không theo quá trình tiến bộ của các nhà triết học như Hegel và Mác xác nhận. Nước Mỹ của tôi đã làm ra hơn một nửa các vụ nổ nguyên tử trong khoảng thời gian trên.

Không có nhận xét nào: