18 tháng 8, 2011

tấm ảnh từ Eily P. Gorman CollectionEily P. Gorman là một y tá với một đơn vị đóng quân ở Tuy Hòa. Nguồn: Eily P. Gorman Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: