17 tháng 6, 2011

tấm ảnh hai nghệ sĩ cổ nhạc

Une artiste annamite au micro de Radio-Saigon
Nghệ sĩ Cô Năm Cần Thơ (nguồn: Indochine hebdomidaire 22 juillet 1943)

Danh cầm Năm Cơ - Thân tặng thính giả Hồng Hoa (nguồn: Bách Khoa #162 1 tháng 10 1963)

Không có nhận xét nào: