23 tháng 1, 2011

Nuestra Juramento (Lời nguyện chúng mình) - Benito de Jesús


Julio Jaramillo ca "Nuestra Juramento"

No puedo verte triste porque me mata
tu carita de pena; mi dulce amor,
me duele tanto el llanto que tu derramas
que se llena de angustia mi corazón.

Anh không thể nhìn em buồn bởi thế sẽ giết anh
khuôn mặt của em đau buồn, người yêu dịu dàng của anh
khóc, anh thấy xót xa nhiều nhìn giọt lệ đổ
làm trái tim anh đâu khổ

Yo sufro lo indecible si tu entristeces,
no quiero que la duda te haga llorar,
hemos jurado amarnos hasta la muerte
y si los muertos aman,
despues de muertos amarnos mas.

Anh đau xót không nổi nếu em thấy buồn,
Và không ngại rằng điều đó làm em thương tíếc
đã nguyện sẽ yêu nhau đến khi chúng mình chết
và nếu người chết yêu nhau
rồi khi chết sẽ yêu nhau thêm

Si yo muero primero, es tu promesa,
sobre de mi cadaver dejar caer
todo el llanto que brote de tu tristeza
y que todos se enteren de tu querer.

Nếu anh chết trước, em hứa
trên xác anh em thả rơi
tất cả những giọt lệ nở ra từ buồn đau em
và cho mọi người sẽ biết về tình yêu em.

Si tu mueres primero, yo te prometo,
escribiré la historia de nuestro amor
con toda el alma llena de sentimiento;
la escribire con sangre,
con tinta sangre del corazon.

Còn nếu em chết trước, anh hứa
viết chuyện tình yêu hai chúng mình
với một trái tim đầy cảm xúc;
ghi tất cả bằng máu
là mực bằng máu trái tim anh.


Julio Jaramillo là ca sĩ nổi tiếng nhất của nước Ecuador. Bài ca "Nuestra Juramente" ra đời cùng thời với phong trào dân ca mambo ở Việt Nam. Đây là nhịp điệu boléro nhanh đã cũng phổ biến ở Việt Nam. Người soạn ca khúc là dân Puerto Rico (là lãnh thổ của Mỹ). Ca sĩ và bài ca này đã được phổ biến suốt Nam Mỹ và Trung Mỹ trong các nước nói tiếng Tây Ban Nha. Tôi chưa bao giờ học tiếng Tây Ban Nha, vậy xin lỗi nếu có chi tiết nào trong bản dịch chưa đúng. Ý tôi đây là giới thiệu dân của một nước truyền thống boléro đẹp với nhạc boléro quốc tế.

Không có nhận xét nào: