1 tháng 1, 2011

Music in American Life: The Good Life - Jason Gibbs (1989)Tạm dịch là "Âm nhạc trong đời sống Mỹ: Cái đời sống hay", đây là một tác phẩm của tôi sáng chế năm 1989. Tác phẩm này được tôi biểu diễn lần duy nhất là mùa hè năm ấy tại một chỗ gọi là Sonic Temple (Miếu Âm Thanh) tức là Masonic Temple (Miếu Hội Tam điểm) ở Wilkinsburg, Pennsylvania.


Masonic Temple, 747 South Avenue, Wilkinsburg, PA

Đây nhất định không phải là nhạc phổ thông. Phải nói đây là nhạc cũng khó nghe và dài dòng (34 phút 42 giây). Tôi sáng chế nhạc nền trong một băng gồm âm thanh điện tử, đài phát thanh và vật dụng âm thanh (sound effects), rồi tôi thổi kèn bassoon ứng tác ở trên.

Không có nhận xét nào: