12 tháng 1, 2011

Commando (Đặc công) - The Ramones (1977)

[1, 2, 3, 4]
They do their best, they do what they can

Họ làm hết sức, họ làm đúng khả năng
They get them ready for Viet Nam
Chúng làm họ sẵn cho Việt Nam
From old Hanoi to East Berlin
Từ Hà Nội xưa đến Đông Béc-lin
Commando - involved again
Đặc công - được dính líu lần nữa

First rule is: The laws of Germany
Quy tắc một: Các pháp luật của Đức
Second rule is: Be nice to mommy
Quy tắc hai: Hãy làm tốt với mẹ mày
Third rule is: Don't talk to commies
Quy tắc ba: Đừng nói với cộng sản
Fourth rule is: Eat kosher salamis
Quy tắc bốn: Hãy ăn xúc xích salami kiểu Do tháiNếu không hiểu kỹ thì các bạn sẽ tưởng đây là một bài ca hữu chiến, một bài ca đấu tranh chống cộng, một bài ca chủ trương đánh Việt Nam nữa. Sự thật thì ngược hẳn. Bài Commando trêu kiểu kỷ luật của quân lực và coi nhẹ chiến tranh lạnh cuối thập niên 1970. Chữ "involved" khó dịch cho chính xác - cũng có ý nghĩa như tham gia. Bài ca này được sáng tác năm 1997, sau khi Mỹ bị đuôi ra khỏi Việt Nam. Thuở ấy chữ Việt Nam đồng nghĩa với sự thất bại, hay với một chỗ mà không muốn đi. Nói là sẵn sàng đi Hà Nội và Đông Béc-lin vậy thì không hợp lý. Nhưng dù sao nữa quân đặc công luôn luôn làm hết sức, luôn luôn sẵn sàng.

Rồi các quy tắc kêu ho như ra lệnh: theo pháp luật Đức. Tay chơi ghi ta bass (tác giả bài ca này) là con của một quân nhân Mỹ và lớn ở một khu căn cứ ở Đức (Mỹ là đế quốc vậy có căn cứ khắp thế giới). Quy tắc thứ hai là như người bố nhắc nhở hãy đối xứ tốt với mẹ. Thứ ba, đừng nói với cộng sản, làm gì mà có cộng sản trong căn cứ quân đội Mỹ. Quy tắc thứ tư thì lố bịch nếu so với ba quy tắc ở trên. Tác giả bài ca cũng theo đạo Do Thái, và các người hiếu đạo chỉ được ăn thịt kiểu kosher (không được ăn thịt lợn và một số sinh vật nữa và phải có cách giết thịt rất chính xác và đúng).The Ramones chơi nhạc rock thuần túy nhất. Có nhịp mạnh, có giọng ca thô, có âm thanh to, có cấu trúc đơn giản, không có gì điêu luyện, không có solo ghi ta. Và lúc hát ca sĩ này cố định không hát rõ chữ.

Ban nhạc Metallica cũng rất mê nhạc của The Ramones.Tôi nghĩ rằng Gạt Tàn Đầy nên chơi cover bài này.

Không có nhận xét nào: