29 tháng 8, 2010

Chuyện tình người lỡ vận (The Love Story of One Who Missed His Chance) - Tô Thùy Yên (1971)

Một cơn chóng mặt xanh từ kiếp trước
A youthful dizziness from a past life
Nay biến ta thành một con trốt say
Now transforms me into a drunken maelstrom
Ta hốt ta đi cho đời thảng thốt
I'm terrified, I depart for an unnerved life
Ta làm trò tung hứng trái tim chai
I am a juggler of callous hearts

Ta xuất hiện như tên tù tẩu thoát
I appear like an escaped convict
Trọn gia tài: một huyết thống phiêu lưu
To fulfill my inheritance: a roving bloodline
Ta hát lớn những ưu sầu chất ngất
I sing out loud afflictions piled high
Lời vỗ về cao hết độ ngu ngơ
Words of consolation back to the dotty upper limits

Ta gặp em như gặp người thứ nhất
Meeting you was like meet the first person
Em gặp ta như gặp kẻ cuối cùng
Your meeting me was like meeting the last
Nhưng đêm đó, một vành trăng đã khuyết
But that night, the the moon's fullness incomplete
Làm hoang đường những mộng mị trăm năm
Made fantastic those dreams of a lifetime

Biết đã trễ nên không thèm hối hả
Knowing it's late I don't deign to rush
Cuộc tình này như chút đỉnh khoan dung
This love is like a bit of lenience
Cửa định mệnh cũng có lần nới thả
Destiny's door also has such moments of easing off
Hạnh phúc này như sóng rã trên sông
This happiness is like waves breaking off on the river

Lòng hoài vọng những điều không rõ rệt
My heart longs for things that are not clear
Buồn quá nên yêu, yêu quá nên buồn
Sadness too great so I love, love too great so I'm sad
Việc vô ích mà ta công kỹ nhất
Useless deeds that have the greatest care and merit
Thân thể ta, ta đổi tiếng cười suông
My body, I change to an empty laugh

Như yêu lại một người yêu thất tiết
Like returning to love an unfaithful lover
Xót xa này chan đổ muối trong lòng
This pain pours salt into my heart
Đời lỡ vận một lần nên lỡ miết
A missed chance in life this once is missed always
Chí lớn đành đốn sập đốt ra than
A great will resigned to being chopped down, burnt to embers

Thà làm kẻ si tình hát điên loạn
Tis better to be one obsessed with love singing madness
Hơn làm người thành đạt thời nhiễu nhương
Than to be a success in troubled times
Ta sống cuộc đời không sửa soạn
I live life without preparations
Như nhan sắc em cần chi điểm trang
Like your beauty that has no need of makeup

Ta cứ coi em như hoàng hậu góa
I still see you like a widowed beauty queen
Dẫu biết thừa em vốn gái lên dân
Though I know well you're a woman that ascends to the people
Còn ta đây: một vĩ nhân tàn tạ
And I: a great man gone to seed
Chẳng làm nên công nghiệp đáng lưu danh
Can't live up to the exploits behind my good name

Ta dắt em đi giữa ngày tháng rối
I guide you through these tangled days and months
Như đôi du hồn khuất thực co ro
Like a pair of spirits absenting themselves, all huddled up
Cả xã hội bu quanh cuời cợt hỏi
All of society, a bamboo enclosure, jokingly asks
Em cứ sắm tuồng đi, ta nhắc cho
You go ahead and play act, I'll remind you

Em làm khôn, còn ta, ta giả dại
You be cunning, and I, I'll play the fool
Ngày bồn chồn ngày , đêm khắc khoải đêm
Day after anxious day, night after uneasy night
Ta tủi thân thêm mỗi lần vượt ải
I'm more self pitying each time I overcome this ordeal
Nghề ngông cuồng tập mãi cũng thành quen...
My career as an eccentric, if I work at it long enough I'll figure it out...

9.1971


Cách đây hơn một năm tôi có dịch bài thơ "Bụi đời" của Tô Thùy Yên. Tôi nghĩ rằng bài thơ "Chuyện tình người lỡ vận" không huyền bí như "Bụi đời." Chỉ có một câu tôi vẫn chưa hiểu được là "Dẫu biết thừa em vốn gái lên dân." "Lên dân" là như thế nào?

Tôi biết đến bài thơ (mà không có mặt trong hai tập thơ của Tô Thùy Yên được xuất bản đến bây giờ) qua blog Take Me To Your Heart.

1 nhận xét:

Typhoon nói...

Đọc bài này từ lúc bạn Tây bụi post nhưng đến nay mới cmt được.

"Dẫu biết thừa em vốn gái lên dân" theo cá nhân tôi thì thế này. Từ "gái" có thể chỉ những cô gái ở chốn lầu xanh. Từ "gái lên dân" có thể chỉ cô gái kia đã vừa từ bỏ nghề "bán phấn buôn hương" để làm 1 người dân thường.