2 tháng 9, 2010

Anh hùng Nguyễn Văn Trôi (Hero Nguyễn Văn Trôi) - Lê Liêm (1964)

Anh Nguyễn Văn Trôi anh hùng chiến đấu miền Nam.
Brother Nguyễn Văn Trôi fighting hero of the South
Sớm nay anh nằm dưới nệm cỏ dáng yên lành.
This morning you lie beneath a peaceful, grassy cushion
Hoa lá bay trên trời cao lộng gió.
Flowers, leaves fly high up in the sky in the rising wind
Anh nghỉ ở nơi đây hương phấn bay quyện với mây với mây trời.
You rest here perfume and power mingling with the clouds, with the sky
Sáng soi đời sau.
Illuminating later lives.

Với đất nước, dân thương yêu, sống muôn đời trong hoa tươi thắm.
With the land, the beloved people, you'll live forever in fresh flowers
Với đất nước, dân thương yêu, hiến thân mình cho dân cho nước.
With the land, the beloved people, you offered your life for the people, the land
Sống mãi mãi, trong muôn dân, sống trong muôn lòng, thắm tình, toàn dân thương nhớ: anh Nguyễn Văn Trôi.
Living always, in millions of people, living in millions of hearts, ardently, all the people remember: brother Nguyễn Văn Trôi.

Gió vẫn rít, mưa tuôn rơi.
Winds howl, rain pours
Với dân mình tham gia chiến đấu, súng nắm chắc, vai chen vai, thắm tươi anh em tương thân tương ái, chống đế quốc bên dân ta, có bao nhiêu người dốc lòng:
With the people you join the struggle, guns held firm, shoulder to shoulder, gaily, in mutual affection, fight imperialism with out people, there are so many who dedicate their hearts:
Vê-nê-duy-ê-la, đang đấu tranh bên nhau.
Venezuela, we're fighting along side.

Anh Nguyễn Văn Trôi hoa hồng tươi thắm Việt Nam.
Nguyễn Văn Trôi, fresh rose of Vietnam
Tiếc thay khong ngờ anh chịu phải lưới quân thù.
Unexpected regrets that you were caught in the enemy's coils
Anh hiến dâng thân mình cho Tổ quốc.
You offered you life for the Fatherland
Gắng chịu dựng gian lao nêu tấm gương bừng sáng trong đấu tranh cho dân mình.
Try to endure hardships, raise a radiant example in our people's fight
Ánh dương bừng lên!
Sunlight radiates!

Với tiếng thét, anh hiên ngang, khiến quân thù hoang mang đau đớn.
With shouts, proud, you make the enemy waver painfully
Với tiếng thét, anh hô vang: "Nhớ đây Việt nam ta đang chiến thắng."
With shouts, your cry echoes: "Remember here Vietnam is winning."
Tiến với trước, chân kiêu căng, mắt anh căm thù, oán hờn, đời anh thêm tươi sáng, trong đấu tranh gian lao.
Advancing along in front, arrogant feet, eyes with hatred for the enemy and resentment, your life is fresher in this hard fight.


Bài ca này của tướng Lê Liêm được in trong báo Văn Nghệ 30 tháng 10 1964. Lê Liêm là một nhân vật khá bí hiểm.

Thụy Khuê viết: "Tướng Lê Liêm, một trong những người có công lớn trong trận Điện Biên Phủ, hết sức ủng hộ văn nghệ sĩ, Lê Liêm không viết một dòng nào chống lại những người đòi tự do sáng tạo, một sự im lặng này đầy ý nghĩa. Năm 1958, ông trở thành Thứ trưởng Văn hoá, tuy được thăng chức, nhưng không có quyền, bước đầu của sự thất sủng. Phản đối việc thân Tàu, chống Nga, năm 1965, ông nhận chức Thứ trưởng giáo dục, và trong một bài diễn văn về việc cải tạo giáo dục, năm 1968, ông trở lại quan điểm chính thống." (Nhân Văn Giai Phẩm phần II: Nguyên nhân phát xuất - RFI 1 tháng 6 2009)

Nhạc sĩ Tô Hải viết: "Tuy nhiên, cũng có mấy “ông to” do có nhận thức không giống họ [lãnh đạo tư tưởng] thì không ngớt bị họ lên án, bị cười khẩy sau lưng. Tướng Võ Nguyên Giáp, tướng Lê Liêm do học piano cũng bị dèm pha từ đây. Nghĩa là đã manh nha một sự “chống ngu”, kháng cự bọn “ngu lâu”, tuy còn yếu ớt." (Nhật ký của một thằng hèn (Falls Church, VA: Tiếng quê hương, 2009), 461).

Vậy Lê Liêm có ít nhiều học thức về âm nhạc. "Anh Nguyễn Văn Trôi" là bài ca Nguyễn Văn Trôi sớm nhất mà tôi được biết đến. Giai điệu bài ca không dễ hát (và tôi không biết có ai hát bao giờ?). Ca từ thì hơi lạ với Nguyễn Văn Trỗi so với những chữ nữ tính như "hương phấn" và "hoa hồng."

Không có nhận xét nào: